Teminatlı Kredi Ne Demek?

Önceden bankalar kredi vermek için kesinlikle kefil ve teminat göstermemizi bekliyordu. Oysa bundan sonra pekçok banka birtakım koşullarda kefilsiz ve teminatsız dahi ferdi…

Posted On