TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri yüzde 31,9 ile ilkokul, yüzde 26,4 ile ortaokul oldu. Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2018 yılında yüzde 5,8 iken,